Maatregelen Terrorisme

Wij hebben alle begrip voor uw bezorgdheid. In het kader van de veiligheid kunnen wij niet communiceren over onze bestaande veiligheidsprocedures die wij hanteren in het park alsook niet over de extra maatregelen die wij eventueel nemen. Uiteraard doen wij altijd al het mogelijke om de veiligheid van onze bezoekers te bewaken.

Bagagecontrole bij het betreden van het park is altijd mogelijk. We vragen u hieraan spontaan uw medewerking te verlenen.

Vragen? Contacteer ons via info@plopsa.be